ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S05G8C08494 ราคา 19,800,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
12344, 14155
ประเภททรัพย์:
อาคารพาณิชย์  จำนวนชั้น: 4
เนื้อที่:
0-0-47.9 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
160/30-31 ซอย นาใน8(นาในร่วมใจ) หมู่บ้าน/อาคาร วันเดอร์แลนด์ ถนน
ตำบล/แขวง ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):