ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S06G5E08574 ราคา 13,860,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
880
ประเภททรัพย์:
บ้านเดี่ยว  จำนวนชั้น: 2
เนื้อที่:
0-3-25 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
321 หมู่ 1 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน ติดถ.ชอโอ-วาเลย์(1206)กม.12+500
ตำบล/แขวง พบพระ เขต/อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):