ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S04G6G08586 ราคา 19,500,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
64629
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
3-3-39 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
88 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน แยกถนนบูรณะ
ตำบล/แขวง เมือง เขต/อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
รายละเอียด:
บ้านเดี่ยว2ชั้น3หลัง, บ้านเดี่ยว1ชั้น 1หลังและโครงจอดรถ
พิกัด Latitude(X): 17.517770 , Longitude(Y): 101.715771