ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 41000S20G2B08612 ราคา 8,400,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
29245
ประเภททรัพย์:
อาคารพาณิชย์  จำนวนชั้น: 4
เนื้อที่:
0-0-43 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
19/138 หมู่ 4 หมู่บ้าน/อาคาร โรจนะเพอร์เฟค ถนน โรจนะ(309)กม.14+000
ตำบล/แขวง คานหาม เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด:
2 คูหา
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):