ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B08623 ราคา 27,790,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
113403, 113430
ประเภททรัพย์:
บ้านพร้อมกิจการ  จำนวนชั้น: 0
เนื้อที่:
3-0-0 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
27/2 ซอย ม่วงอินทร์แยกจากคลองแอนด์ หมู่บ้าน/อาคาร ถนน เลียบคลองแอนด์3-4
ตำบล/แขวง คลองสาม เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
รายละเอียด:
บ้านตึก2ชั้น,โกดัง,ศาลาพักผ่อน
พิกัด Latitude(X): 14.424450 , Longitude(Y): 100.402388