ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S20G2B08658 ราคา 6,550,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
9505
ประเภททรัพย์:
อาคารพาณิชย์  จำนวนชั้น: 3
เนื้อที่:
0-0-19.7 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
81/3 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน
ตำบล/แขวง หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
รายละเอียด:
มีชั้นดาดฟ้า(ห้องริม)
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):