ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

ขายทรัพย์ รหัส 42000S04G7B08702 ราคา 14,180,000 บาท

SCB Home Solution โทร. 02-777-6872  
โทรสาร 02-544-1433
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย, งดการขาย หรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

โฉนดเลขที่:
97376, 150834(สารระบบเป็นตึกแถว)
ประเภททรัพย์:
อาคารพาณิชย์  จำนวนชั้น: 3
เนื้อที่:
0-0-70.5 (ไร่-งาน-วา)
ที่ตั้ง:
236/16-17 หมู่บ้าน/อาคาร ถนน ราษฎร์บำรุง
ตำบล/แขวง เนินพระ เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
รายละเอียด:
พิกัด Latitude(X):  , Longitude(Y):