ตารางการประมูล


วัน/เวลา จังหวัด สถานที่ประมูล จำนวนรถยนต์ (คัน)
วันเสาร์
19 ต.ค. 2562

(08:30 น. - 17:00 น.)
ขอนแก่น บริเวณหลังปั๊มบางจาก ถ.มะลิวัลย์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043 246 870-7
182
วันอาทิตย์
20 ต.ค. 2562

(08:30 น. - 17:00 น.)
พระนครศรีอยุธยา โครงการ FAST FAC ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 56 ห่างจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กม. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02 949 1800
203
วันอาทิตย์
27 ต.ค. 2562

(08:30 น. - 16:00 น.)
พระนครศรีอยุธยา โครงการ FAST FAC ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 56 ห่างจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กม. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02 949 1800
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วันเสาร์
2 พ.ย. 2562

(08:30 น. - 17:00 น.)
ขอนแก่น บริเวณหลังปั๊มบางจาก ถ.มะลิวัลย์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043 246 870-7
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วันอาทิตย์
3 พ.ย. 2562

(08:30 น. - 16:00 น.)
พระนครศรีอยุธยา โครงการ FAST FAC ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 56 ห่างจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กม. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02 949 1800
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วันเสาร์
9 พ.ย. 2562

(08:30 น. - 16:00 น.)
ขอนแก่น บริเวณหลังปั๊มบางจาก ถ.มะลิวัลย์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043 246 870-7
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วันอาทิตย์
10 พ.ย. 2562

(08:30 น. - 16:00 น.)
พระนครศรีอยุธยา โครงการ FAST FAC ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 56 ห่างจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กม. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02 949 1800
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วันอาทิตย์
17 พ.ย. 2562

(08:30 น. - 16:00 น.)
พระนครศรีอยุธยา โครงการ FAST FAC ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 56 ห่างจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กม. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02 949 1800
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

(ราคาที่ประมูลได้ยังไม่รวม VAT 7%)


หมายเหตุ รายละเอียดรถยนต์ที่แจ้งในเว็บไซต์นี้ บางคันอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงขอให้ท่านตรวจสอบสภาพรถและสอบถามรายละเอียดก่อนประมูล