22 ต.ค. 2557     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
26 ต.ค. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 ต.ค. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

456,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

326,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

422,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

ดูทั้งหมด