9 ธ.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 ธ.ค. 2558     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 ธ.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 ธ.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 ธ.ค. 2558     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 ธ.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 ธ.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 ธ.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

838,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDTVม

420,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

410,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

258,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , เบนซิน , อวCD

ดูทั้งหมด