29 ต.ค. 2559     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 ต.ค. 2559     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

ดูทั้งหมด