22 ม.ค. 2560     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
28 ม.ค. 2560     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 ม.ค. 2560     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

510,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , เบนซิน , อวTVม

250,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCD

ดูทั้งหมด