2 พ.ย. 2557     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
5 พ.ย. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 พ.ย. 2557     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 พ.ย. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 พ.ย. 2557     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

304,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

ดูทั้งหมด