5 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
8 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 ก.ค. 2558     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 ก.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

470,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

350,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

190,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCD

310,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

ดูทั้งหมด