4 มี.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 มี.ค. 2558     ขอนแก่น รถประมูลในรอบนี้
8 มี.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 มี.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 มี.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

280,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

360,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

380,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

1,050,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDTVม

ดูทั้งหมด