30 พ.ย. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 ธ.ค. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 ธ.ค. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 ธ.ค. 2557     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 ธ.ค. 2557     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCD

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

ดูทั้งหมด