11 ต.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
17 ต.ค. 2558     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 ต.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 ต.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

350,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

270,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCD

470,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

520,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

ดูทั้งหมด