30 ส.ค. 2558     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
2 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 ก.ย. 2558     ขอนแก่น รถประมูลในรอบนี้
6 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 ก.ย. 2558     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 ก.ย. 2558     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

770,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDม

290,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCD

352,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

370,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCD

ดูทั้งหมด