25 มี.ค. 2561     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
1 เม.ย. 2561     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 เม.ย. 2561     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

530,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

510,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

360,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCD

520,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDม

ดูทั้งหมด