26 พ.ค. 2561     ขอนแก่น รถประมูลในรอบนี้
27 พ.ค. 2561     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
3 มิ.ย. 2561     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 มิ.ย. 2561     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 มิ.ย. 2561     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 มิ.ย. 2561     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 มิ.ย. 2561     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 มิ.ย. 2561     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

620,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

420,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCD

510,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

480,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

ดูทั้งหมด