28 ต.ค. 2560     ขอนแก่น รถประมูลในรอบนี้
29 ต.ค. 2560     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 พ.ย. 2560     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 พ.ย. 2560     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 พ.ย. 2560     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 พ.ย. 2560     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 พ.ย. 2560     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

370,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

370,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSB

480,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

360,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDUSB

ดูทั้งหมด