ข้อมูลบริการ (Services)


   
 • เงื่อนไขการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด (SCB Property Auction)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับกรมบังคับคดีนำทรัพย์ที่หลุดจำนองของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อนำมาขายทอดตลาด แก่ผู้สนใจ โดยวิธีการประมูลเคาะราคา อย่างยุติธรรมตามเงื่อนไขที่ทางกรมบังคับคดีกำหนดไว้ โดยที่ผู้เข้าประมูลต้องศึกษาถึงวิธีการและขั้นตอนต่างในๆการเข้าซื้อทรัพย์  รายละเอียด...
 • เงื่อนไขการเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขายธนาคาร (SCB Property)
  " บ้านคุ้มค่า ราคาคุ้มใจ ไปไทยพาณิชย์ "
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้นำเสนอขายทรัพย์สินที่หลุดจากการจำนอง มาขายแก่ผู้สนใจ โดยวิธีการยื่นคำเสนอซื้อทรัพย์ NPA ในราคา ยุติธรรม โดยผู้สนใจสามารถยื่นเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคารต้องศึกษาถึงวิธีการขั้นตอนเอกสาร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือคำเสนอซื้อทรัพย์ NPA  รายละเอียด...
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย (SCB Home Loan)
  เป็นบริการสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีการผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่า ๆ กันทุกเดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด  รายละเอียด...