รถยนต์ 
430,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
230,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
310,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
390,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)