รถยนต์ 
460,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
อสังหาริมทรัพย์ 
ราคาเริ่มต้น 5,000,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,600,000 บ.
ราคาเริ่มต้น 10,000,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 8,500,000 บ.