ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
ที่ดินว่างเปล่า ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
ราคาประเมินอ้างอิง 250,000 บาท

SCM10739
19987
20-0-74 (ไร่-งาน-วา)
หมู่ที่ 3 ติดทางสาธารณะ ณ วันสำรวจไม่มีสภาพทาง(ทางสาธาณะดังกล่าวไม่สามารถออกสู่ถนนใหญ่ได้)
หมู่บ้าน
ถนน
ตำบล/แขวง สระกระโจม
เขต/อำเภอ ดอนเจดีย์
จังหวัด สุพรรณบุรี
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ล.9915/2550
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กชพร อุระแสง
โทร. 02-544-2468   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):14.633425116950597
Longitude(Y):99.88716713102735

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 30/03/2554
วันที่ 20/04/2554
วันที่ 11/05/2554
วันที่ 01/06/2554

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่ รูปภาพ