ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
ที่ดินว่างเปล่า เมือง กาญจนบุรี
ราคาประเมินอ้างอิง 20,000 บาท

85
SC210052
2575
0-2-45 (ไร่-งาน-วา)
ม. 2
หมู่บ้าน บ้านป่าริมธาร
ถนน ลาดหญ้า-น้ำตกเอราวัณ (3199)
ตำบล/แขวง วังด้ง
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด กาญจนบุรี
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ย.1039/2551
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วรกิจ ตันเจริญ
โทร. 02-544-5303   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 12/06/2553
วันที่ 19/06/2553
วันที่ 24/06/2553
วันที่ 01/07/2553

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

แผนที่ รูปภาพ