ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว โพธาราม ราชบุรี
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

SC210240
24986
1-2-78 (ไร่-งาน-วา)
56 ม.2 ติดซอยสุขาภิบาล 6
หมู่บ้าน
ถนน เพชรเกษม(สายเก่า) 4 กม.84+500
ตำบล/แขวง บ้านเลือก
เขต/อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
2 ชั้น
2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

70/2552
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กชพร อุระแสง
โทร. 02-544-2468   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):13.703682
Longitude(Y):99.882261

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 22/06/2554
วันที่ 29/06/2554
วันที่ 06/07/2554
วันที่ 13/07/2554

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

แผนที่ รูปภาพ