ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
ที่ดินว่างเปล่า เมือง ระยอง
ราคาประเมินอ้างอิง 80,000 บาท

30
SCM13393
1653
15-3-40 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน
ถนน บ้านแลง - ขวากลิง - เขาพระบาท (3139 ) กม.1+850
ตำบล/แขวง บ้านแลง
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

6180/2543
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จุไรพร  ภมรสูตร
โทร. 02-544-2360   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):12.698454
Longitude(Y):101.332741

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 28/10/2553
วันที่ 18/11/2553
วันที่ 09/12/2553
วันที่ 16/12/2553

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

แผนที่ รูปภาพ