ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
อาคารพาณิชย์ พล ขอนแก่น
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

SG100180
42646-7
0-0-24 (ไร่-งาน-วา)
59/28-29
หมู่บ้าน
ถนน
ตำบล/แขวง เมืองพล
เขต/อำเภอ พล
จังหวัด ขอนแก่น
2 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

00470/2552
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วรวุฒิ ศาสนพิทักษ์
โทร. 02-544-2372   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 16/10/2555
วันที่ 06/11/2555
วันที่ 27/11/2555
วันที่ 18/12/2555

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล

แผนที่ รูปภาพ