ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านพร้อมกิจการ เมือง อุดรธานี
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

8-0
SG100700
14136
0-1-98 (ไร่-งาน-วา)
93/1-2
หมู่บ้าน
ถนน
ตำบล/แขวง หมากแข้ง
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อุดรธานี
2 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.1472/2552
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วรวุฒิ ศาสนพิทักษ์
โทร. 02-544-2372   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 25/04/2555
วันที่ 23/05/2555
วันที่ 06/06/2555
วันที่ 20/06/2555

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

แผนที่ รูปภาพ