ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
ที่ดินว่างเปล่า เมือง ขอนแก่น
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

SG100203
5293
2-0-0.00 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน
ถนน มิตรภาพ (ทล. 2 กม. 13+100)
ตำบล/แขวง สำราญ
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ขอนแก่น
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

00568/2552
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
โทร.    
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):
Longitude(Y):

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 14/07/2553
วันที่ 28/07/2553
วันที่ 11/08/2553
วันที่ 25/08/2553

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

แผนที่ รูปภาพ