ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว เมือง เลย
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

25 - 0
SC216725
8134
0-1-0.8 (ไร่-งาน-วา)
25/3 ซ.มะลิวัลย์ ซ.1
หมู่บ้าน
ถนน แยกจากถนนมะลิวัลย์ (201) กม.208+100
ตำบล/แขวง กุดป่อง
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด เลย
0 ชั้น
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.237/2553
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วรวุฒิ ศาสนพิทักษ์
โทร. 02-544-2372   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):17.492240
Longitude(Y):101.721964

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 15/12/2553
วันที่ 29/12/2553
วันที่ 12/01/2554
วันที่ 26/01/2554

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย

แผนที่ รูปภาพ