ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
ที่ดินว่างเปล่า เมือง ระยอง
ราคาประเมินอ้างอิง 250,000 บาท

52
SM210541
23718
0-1-50 (ไร่-งาน-วา)
ม.2
หมู่บ้าน พี.เอ็ม.วาย.วิลล่า
ถนน เลียบหาดแสงจันทร์
ตำบล/แขวง ปากน้ำ
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.4279/2553
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วรวุฒิ ศาสนพิทักษ์
โทร. 02-544-2372   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 30/05/2554
วันที่ 21/06/2554
วันที่ 05/07/2554
วันที่ 19/07/2554

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

แผนที่ รูปภาพ