ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว บางบัวทอง นนทบุรี
ราคาประเมินอ้างอิง 250,000 บาท

73
SC215179
131419
0-0-60 (ไร่-งาน-วา)
105/173 หมู่ 8 ซ.12 (ในโครงการ)
หมู่บ้าน เศรณีวิลล่า ลากูน
ถนน เต็มรัก-บางบัวทอง (ซ.วัดลาดปลาดุก)
ตำบล/แขวง บางรักพัฒนา
เขต/อำเภอ บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
2 ชั้น
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.1895/2552
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วรวุฒิ ศาสนพิทักษ์
โทร. 02-544-2372   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):13.918831
Longitude(Y):100.383335

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 09/06/2554
วันที่ 16/06/2554
วันที่ 23/06/2554
วันที่ 30/06/2554

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

แผนที่ รูปภาพ