ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว บ้านโป่ง ราชบุรี
ราคาประเมินอ้างอิง 100,000 บาท

SHR9000170
62162
0-3-0.00 (ไร่-งาน-วา)
99/1 หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน
ถนน อบต.หนองกบ
ตำบล/แขวง หนองกบ
เขต/อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี
1 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.304/2553
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วรกิจ ตันเจริญ
โทร. 02-544-5303   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 06/02/2556
วันที่ 27/02/2556
วันที่ 20/03/2556
วันที่ 10/04/2556

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

แผนที่ รูปภาพ