ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว หาดใหญ่ สงขลา
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

53-0
SSR5000367
8022-3
0-0-59.5 (ไร่-งาน-วา)
78
หมู่บ้าน
ถนน เทศาพัฒนา ซอย 6
ตำบล/แขวง ควนลัง
เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
2 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.493/2554
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รัตนาภรณ์  บุญนาค
โทร. 02-544-5697   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 02/10/2555
วันที่ 22/10/2555
วันที่ 13/11/2555
วันที่ 04/12/2555

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

แผนที่ รูปภาพ