ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
ที่ดินว่างเปล่า เมือง อำนาจเจริญ
ราคาประเมินอ้างอิง 20,000 บาท

SCM17991
26889
3-0-84 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน
ถนน รพช.สายดอนหวาย-นาไร่ใหญ่ กม.3+000
ตำบล/แขวง บุ่ง
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อำนาจเจริญ
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ธ.4130/2544
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จุไรพร  ภมรสูตร
โทร. 02-544-2360   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):15.884254
Longitude(Y):104.666295

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 19/05/2554
วันที่ 02/06/2554
วันที่ 16/06/2554
วันที่ 30/06/2554

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

แผนที่ รูปภาพ