ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
ที่ดินว่างเปล่า หาดใหญ่ สงขลา
ราคาประเมินอ้างอิง 4,068,000 บาท

SSR5000396
2149
1-0-52 (ไร่-งาน-วา)
ติดถนนสายเลี่ยงเมือง(ช่วงสี่แยกควนลัง-สี่แยกคลองหวะ)ทางหลวงหมายเลข 43 บริเวณช่วง กม.23+340
หมู่บ้าน
ถนน
ตำบล/แขวง ควนลัง
เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.46/2555
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รัตนาภรณ์  บุญนาค
โทร. 02-544-5697   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด


จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

แผนที่ รูปภาพ