ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว เมือง สุรินทร์
ราคาประเมินอ้างอิง 2,426,000 บาท

SER30018
148207
0-0-69.8 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน บ้านน่าอยู่
ถนน สุรินทร์-ศีขรภูมิ
ตำบล/แขวง นอกเมือง
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์
1 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.65/2554
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ศักดา ภูอัศวะมงคล
โทร. 02-544-2467   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 29/05/2556
วันที่ 19/06/2556
วันที่ 25/09/2556
วันที่ 16/10/2556
วันที่ 06/11/2556
วันที่ 27/11/2556
วันที่ 18/12/2556
วันที่ 08/01/2557

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์

แผนที่ รูปภาพ