ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
อาคาร เมือง เลย
ราคาประเมินอ้างอิง 15,087,312 บาท

SEM1000040
10243,
10444,
10713,
41679,
52732,
52733
0-0-0.00 (ไร่-งาน-วา)

หมู่บ้าน
ถนน
ตำบล/แขวง เมือง
เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด เลย
0 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.508/2552
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ศักดา ภูอัศวะมงคล
โทร. 02-544-2467   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):0.000000
Longitude(Y):0.000000

วันที่ขายทอดตลาด


จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย

แผนที่ รูปภาพ