ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

121
SC213659
91111
0-0-50 (ไร่-งาน-วา)
11/219 หมู่ 14
หมู่บ้าน บ้านสวนรีสอร์ท
ถนน เลียบคลอง 5 (ตก)
ตำบล/แขวง คลองห้า
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
2 ชั้น
0 ห้องนอน, 0 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ย.1/2552
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สุธีรา สาระดี
โทร. 02-544-2467   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):14.150725
Longitude(Y):100.707250

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 02/04/2553
วันที่ 23/04/2553
วันที่ 14/05/2553
วันที่ 21/05/2553

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี

แผนที่ รูปภาพ