ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์
ราคาประเมินอ้างอิง 469,260 บาท

SER50444
46617
0-0-51.6 (ไร่-งาน-วา)
298 หมู่ที่ 10 ติดทางสาธารณะ(ไม่มีชื่อ)
หมู่บ้าน
ถนน แยกจากถนนถีนานนท์(12) กม.616+200
ตำบล/แขวง ยางตลาด
เขต/อำเภอ ยางตลาด
จังหวัด กาฬสินธุ์
1 ชั้น
1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, 1 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

ผบ.1851/2555
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ศักดา ภูอัศวะมงคล
โทร. 02-544-2467   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):
Longitude(Y):

วันที่ขายทอดตลาด


จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่ รูปภาพ