ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน
อาคารพาณิชย์ บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
ราคาประเมินอ้างอิง 50,000 บาท

SW100130
9462-4
0-0-54 (ไร่-งาน-วา)
226/20-22 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน
ถนน บ้านสร้าง-บางน้ำเปรี้ยว (ทล.3481) กม. 42+980
ตำบล/แขวง บ้านสร้าง
เขต/อำเภอ บ้านสร้าง
จังหวัด ปราจีนบุรี
3 ชั้น
4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ, 0 ที่จอดรถ

รายละเอียดการประมูล

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ศักดา ภูอัศวะมงคล
โทร. 02-544-2467   
หมายเหตุ: ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยระเอียดครบถ้วน

รูปภาพทรัพย์แผนที่ตั้งทรัพย์

พิกัด Latitude(X):
Longitude(Y):

วันที่ขายทอดตลาด

วันที่ 26/09/2556
วันที่ 17/10/2556
วันที่ 07/11/2556
วันที่ 28/11/2556
วันที่ 19/12/2556
วันที่ 09/01/2557

จะทำการขายโดย การปลอดจำนอง
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ รูปภาพ