SCB Advertisement

ทรัพย์เด่นธนาคาร

2,100,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B10204
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-20.2


10,840,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B10202
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-96


2,700,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B10195
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-20


ดูทรัพย์ทั้งหมด


ทรัพย์เด่นขายทอดตลาด

ดูทรัพย์ทั้งหมด