SCB Advertisement

ทรัพย์เด่นธนาคาร

ราคาเริ่มต้น 1,390,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08821
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-38


ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08858
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-23.1


ราคาเริ่มต้น 7,500,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08846
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-30


ดูทรัพย์ทั้งหมด


ทรัพย์เด่นขายทอดตลาด

ดูทรัพย์ทั้งหมด