SCB Advertisement

ทรัพย์เด่นธนาคาร

ราคาเริ่มต้น 2,800,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08941
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-63.8


ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08944
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-22


ราคาเริ่มต้น 7,000,000 บ.
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B08925
ห้องนอน: 6  ห้องน้ำ: 8  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 2-0-68


ดูทรัพย์ทั้งหมด


ทรัพย์เด่นขายทอดตลาด

ดูทรัพย์ทั้งหมด