SCB Advertisement

ทรัพย์เด่นธนาคาร

6,000,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B09651
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-70.1


35,000,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B09641
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 6-3-48


28,000,000 บ.
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B09638
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 3-0-39.5


ดูทรัพย์ทั้งหมด


ทรัพย์เด่นขายทอดตลาด

ดูทรัพย์ทั้งหมด