ข่าวสาร


19
ม.ค.

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด เก็บค่าดำเนินการประมูลรถยนต์


 บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด เก็บค่าดำเนินการประมูลรถยนต์จาก

ผู้ประมูล 8,560 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อคัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557