ข่าวสาร


26
ต.ค.

การเก็บค่ามัดจำป้ายหมายเลขผู้ร่วมประมูล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ที่มาลงทะเบียนร่วมประมูลรถยนต์กับทาง บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด จะต้องวางเงินสดมัดจำป้ายหมายเลขประมูล จำนวน 10,000 บาท ต่อหนึ่งป้าย