ข่าวสาร


14
ต.ค.

ยกเลิกการประมูลรถยนต์รอบวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ที่ Fast Fac วังน้อย อยุธยา


ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด จึงเห็นสมควรยกเลิกการประมูลรถยนต์

ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  16 ตุลาคม 2559

เพื่อร่วมถวายอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยกำหนดการประมูลครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559