ข่าวสาร


19
มี.ค.

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 

บริษัทจะมีมาตรการคัดกรองผู้มาร่วมงานประมูลรถ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคาร ขออภัยในความไม่สะดวก