ข่าวสาร


19
พ.ค.

SCBP ขอเชิญลูกค้าทุกท่าน เข้าร่วมประมูล วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จำกัด


ขอเชิญลูกค้าทุกท่าน เข้าร่วมประมูล กับทาง บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จำกัด
ณ ลานประมูล จังหวัด ขอนแก่น ใน วันเสาร ที่ 23 พฤษภาคม 2563

โดยทาง บริษัทฯ มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประมูล เพื่อความปลอดภัย