ข่าวสาร


09
มิ.ย.

ขอเชิญลูกค้าทุกท่าน เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล FAST FAC วังน้อย อยุธยา ใน วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563

บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จำกัด


ขอเชิญลูกค้าทุกท่าน เข้าร่วมประมูล กับทาง บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จำกัด
ณ ลานประมูล FAST FAC วังน้อย อยุธยา ใน วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563

โดยทาง บริษัทฯ มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประมูล เพื่อความปลอดภัย