เกร็ดความรู้


09
ธ.ค.

** การโอนลอยคืออะไร **

"การโอนลอย"

ในทางกรมขนส่ง คือ การที่เจ้าของรถได้ขายรถของตนแล้ว และลงนามเอกสารการโอนรถ
และ ใบมอบอำนาจให้ผู้ซื้อ โดยมิได้ไปดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งให้สมบูรณ์

การโอนลอย เป็นวิธีการดำเนินการด้านเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถที่รวดเร็วในการซื้อขายรถ แต่มีความเสี่ยง
ที่ค่อนข้างสูง ทั้ง 2 ฝ่าย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) เนื่องจาก ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ใช้วีธีการโอนลอย มักต้องระมัดระวัง
กับผลกระทบดังนี้

1. เมื่อไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนลอยรถให้แล้วเสร็จ ผู้นำรถไปใช้เกิดก่อความเสียหาย ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถเดิม
ยังจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ เนื่องจากข้อมูลทางทะเบียนของทางราชการยังเป็นชื่อของเจ้าของเดิมอยู่

2. ผู้รับโอนลอย ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ เมื่อปล่อยเวลานานไป เอกสารประกอบการโอน ประเภทที่มี
ระบุวันหมดอายุ จะไม่สมบูรณ์ในทางกฎหมาย หรือ หากเกิดสูญหาย ก็จะไม่สามารถดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิรถ
ได้สมบูรณ์ เป็นปัญหาที่ต้องติดตามผู้ลงนามเดิม เพื่อลงนามใหม่ ซึ่งอาจจะไม่สามารถติดต่อได้ง่าย ๆ

สำหรับ Tip เด็ดในคราวหน้า จะได้แนะนำในเรื่อง การใช้เเอกสารและตรวจทานเอกสารอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ในการโอนลอย ครับ

อ้างอิงจาก : www.usercar.thaispeedcar.com