ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1689 รายการ    เรียงตาม:

5,380,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-2.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B085985,360,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-28
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B094515,327,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 41000S05G7B084525,300,000 บ.
ห้องนอน: 5  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-7.2
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B089265,290,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 42000S08G7F076525,250,000 บ.
ห้องนอน: 4  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-91.9
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B066955,250,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-84
รหัสทรัพย์: 42000S05G8C085255,250,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-50
รหัสทรัพย์: 42000S05G8C08636