ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1696 รายการ    เรียงตาม:

490,000 บ.
ห้องนอน: 1  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-87
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B09574480,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-60
รหัสทรัพย์: 480002300500000337480,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-20.1
รหัสทรัพย์: 41687S02G7E00038450,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 2-0-0
รหัสทรัพย์: 490002300500000468450,000 บ.
ห้องนอน: 1  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 1  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 41523S04G7B00213430,000 บ.
ห้องนอน: 1  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 41644S04G7B00125430,000 บ.
ห้องนอน: 1  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 41523S04G7B00214