ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1696 รายการ    เรียงตาม:

200,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-19.1
รหัสทรัพย์: 490002300500000457200,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-50
รหัสทรัพย์: 49000230050000046580,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-58
รหัสทรัพย์: 4900023005000004420 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-45
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B047810 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-53.8
รหัสทรัพย์: 42000S01G5D060760 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-59.7
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B066190 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 2-0-0
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08793