ทรัพย์ธนาคาร

ทั้งหมด 1696 รายการ    เรียงตาม:

5,730,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-64.5
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B070535,700,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-53.5
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B084985,700,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-70.1
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B096515,600,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 1-3-89
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B088505,550,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-85
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B087635,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-83
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B067125,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-79.7
รหัสทรัพย์: 41000S05G8C075655,460,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-86.4
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06192