ข่าวสาร


26
เม.ย.

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษ สำหรับลูกค้าซื้อทรัพย์ NPA/NPL ของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์ขอแจ้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสินเชื่อเคหะ สำหรับซื้อทรัพย์ NPA/NPL ของธนาคารในงาน Events ที่ธนาคารเข้าร่วม ใน Q.2/2011 จำนวน  4 Events คือ

     -  งานมหกรรมบ้านทรัพย์ธนาคาร SCB (กรุงเทพฯ) 10 ก.พ. - 30 เม.ย.54

     -  งานมหกรรมบ้านทรัพย์ธนาคาร SCB (ชลบุรี)  19 มี.ค. - 30 เม.ย.54

     -  งานมหกรรมบ้านทรัพย์ธนาคาร SCB (เชียงใหม่)  22 เม.ย. - 24 เม.ย.54

     -  งานมหกรรมบ้านทรัพย์ธนาคาร SCB (นครปฐม)  29 เม.ย. -3 พ.ค.54

รายละเอียด ดังนี้

 

     1.  อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย               แบบที่ 1                          แบบที่ 2

                               อัตราดอกเบี้ยปกติ            กรณีทำประกัน Credit Life เต็มวงเงินระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี

เดือนที่ 1-3                     0%                             0%

เดือนที่ 4-12                   4.00 %                       3.50%

ปีที่ 2                                       MRR-1.50% (=5.85%)

ปีที่ 3 เป็นต้นไป                          MRR-1.00% (=6.35%)
     2.  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 0.25% ของวงเงินกู้

     3.  สำหรับห้องชุดที่มีสัญญาจะซื้อจะขาย ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และสัดส่วนวงเงินกู้ต่อราคาซื้อขายหรือราคาประเมินมากกว่า 90% ให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไปจำนวน 1.50%

     4.  สำหรับลูกค้าที่ธนาคารอนุมัติภายในวันที่ 30 มิ.ย.54 และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิ.ย.54 เท่านั้น