เกร็ดความรู้


22
มี.ค.

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อ สินทรัพย์ NPA&NPL

คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อ สินทรัพย์ NPA&NPL

เพื่อยื่นเอกสาร พร้อมกับ คำเสนอซื้อทรัพย์ NPA ครับ

ขอบคุณครับ