มหกรรมบ้านราคาพิเศษ 

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม - 29 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 161 รายการ
ราคาเริ่มต้น 1,640,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,400,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-40
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07502ราคาเริ่มต้น 4,900,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-50.2
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B090113

ราคาเริ่มต้น 3,280,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,900,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-39
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07377ราคาเริ่มต้น 2,730,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,400,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-28.3
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08610ราคาเริ่มต้น 3,260,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,900,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-51
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06221ราคาเริ่มต้น 1,730,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,650,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-18.7
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08977ราคาเริ่มต้น 3,680,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,150,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-36.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08463ราคาเริ่มต้น 2,100,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,900,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-22.3
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08656ราคาเริ่มต้น 4,730,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,400,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-74
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06406ราคาเริ่มต้น 3,580,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,200,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-70
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07152ราคาเริ่มต้น 5,780,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,800,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-83
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0671213

ราคาเริ่มต้น 3,020,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,600,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-65
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B06300ราคาเริ่มต้น 1,450,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,300,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-24
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07228ราคาเริ่มต้น 7,350,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,800,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-2.5
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08931ราคาเริ่มต้น 5,300,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,700,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-57.5
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08834ราคาเริ่มต้น 3,150,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,800,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-39
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06954ราคาเริ่มต้น 3,120,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,600,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-75
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B06152ราคาเริ่มต้น 1,180,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 950,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-16
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07739